it-finance פורטל פיננסים

יום: 1 בספטמבר 2019

קרן השתלמות

אבנר הייזלר – מי זכאי להפקיד לקרן השתלמות?

קרן השתלמות נחשבת כאפיק הפנסיוני לטווח בינוני, הטוב ביותר, ובנוסף לכך יש לציין כי מעסיקים רבים, וגם עובדים רבים אינם יודעים את היתרונות שיש בקרן השתלמות, ומפני ששמה מטעה רבים החושבים שהם אינם צריכים אותה. אבנר הייזלר מומחה לתביעות נגד חברות הביטוח מציין כי חוסר ידיעה של אנשים לעיתים גורם להם להפסיד, למרות שקרן ההשתלמות …

אבנר הייזלר – מי זכאי להפקיד לקרן השתלמות?לקריאה »