it-finance פורטל פיננסים

יום: 25 ביוני 2020

נוטריון לספרדית

נוטריון לספרדית – מאז גירוש ספרד לא היה להם ביקוש כזה

בשנים האחרונות אנו עדים לגידול חד ומשמעותי בכמות הבקשות של ישראלים לקבלת אזרחות ודרכון זר, זאת, ממדינות ששייכות בעיקר לאיחוד האירופאי, וספרד ביניהן. כל בקשה מחייבת למעשה, את המדינה בה הוגש המסמך, לבצע הליך יסודי וקפדני לצורך בדיקת הזכאות של הפונים לקבלת אזרחות ודרכון, ולכן, זאת בעצם הסיבה המרכזית בגינה נדרש אימות ותרגום מסמכי הזיהוי …

נוטריון לספרדית – מאז גירוש ספרד לא היה להם ביקוש כזהלקריאה »