it-finance פורטל פיננסים

יום: 28 במרץ 2020

תכנוני מס בינלאומיים

תכנוני מס בינלאומיים

תכנוני מס בין לאומיים כוללים קשת רחבה של נושאים אשר נוגעים לחברות ישראליות אשר פועלת בישראל ומפעילות שולחה שלהן במדינות אחרות, ובנוסף חברות שבעלי השליטה בהן הם תושבי ישראל והן רשומות במדינה בה הן פועלות. חוקי המס  קביעות המס הם נושאים סבוכים ומורכבים אשר בנויים מהרבה מאד חוקים ותתי חוקים אשר יש לדעת באופן מדויק …

תכנוני מס בינלאומייםלקריאה »