it-finance פורטל פיננסים

יום: 13 בנובמבר 2021

ביטוח בריאות במה הוא שונה מביטוח קופת חולים?

בישראל קיימות 4 קופות חולים מורשות, שמעניקות שירותים שונים לתושבים. יחד עם זאת, השירותים הרפואיים הניתנים על ידי הקופה מוגבלים בדרכים רבות על ידי המדינה, כדי לשמור על אחידות בשירות וכדי לשמור על מסגרת תקציב מוגדרת מראש. לכן, מי שרוצה לקבל יותר, פונה לביטוח בריאות פרטי. אבל במה זה שונה כל כך מביטוח משלים של …

ביטוח בריאות במה הוא שונה מביטוח קופת חולים?לקריאה »